Cennik

OFERTA SPECJALNA DLA FIRM PRZEDSIĘBIORSTW KONCERNÓW WSPÓLNOT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ORAZ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Priorytetem naszego przedsiębiorstwa jest zadowolenie inwestorów, rozwój i wzorowa opinia o firmie i pracownikach. Fundamentalne wartości firmy to: uczciwość, odpowiedzialność, wiedza i doświadczenie. Na tej podstawie budujemy markę firmy, a zadowolenie inwestorów, których sukcesywnie nam przybywa jest dla nas najważniejsze. Strategia cenowa firmy pozwala na dopasowanie ceny do zmieniających się warunków rynkowych. Oferty na poszczególne usługi podajemy zawsze po wizji lokalnej terenu. Przedstawiona oferta cenowa w taki sposób jest zwykle dużo niższa, a przez to bardzo atrakcyjna dla naszych klientów. Wykonujemy pełny zakres prac związanych z projektem i budową ogrodu. Możemy dla Państwa wykonać całość prac lub też określoną część. Nasza oferta zależy od stopnia skomplikowania inwestycji, powierzchni, użytych materiałów oraz nakładu pracy. Przy wycenie usług związanych z pielęgnacją zieleni stosujemy strategię cenową preferującą zawarcie umowy na całoroczną kompleksową pielęgnację ogrodu. Konkretny ogród jak i poszczególna usługa wymaga indywidualnego podejścia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów rozszerzyliśmy działalność o kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkaniowych. Każdą Wspólnotę Mieszkaniową cechuje odrębna specyfika. Wspólnie z Zarządem i Administracją opracowujemy szczegółowy zakres prac zapewniając tym samym stały nadzór nad obiektem. Przyjęta przez nas strategia zakłada zwielokrotnienie zadań celem uzyskania wyższego standardu usług i w konsekwencji zadowolenia mieszkańców.