Szukasz pracy? My szukamy pracowników.

Pracownicy tworzą najcenniejszy kapitał firmy. Każdy pracownik ma szansę i może budować swoją karierę, realizować zawodowe ambicje przez identyfikacje z celami biznesowymi firmy. Poszukujemy ludzi pracowitych, uczciwych, odpowiedzialnych z zamiłowaniem i pasją do pracy w ogrodzie. Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia ogrodniczego lub pokrewnego
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • sprawności, siły i dobrej kondycji fizycznej
 • umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • praca pod presją czasu w sytuacjach stresowych
 • zdolności podejmowania szybkich i trafnych decyzji adekwatnych do zaistniałej sytuacji
 • umiejętności planowania i organizacji miejsca pracy
 • cierpliwości, systematyczności i dokładności w wykonywaniu zadań
 • poczucia estetyki, staranności i rzetelności
 • umiejętności wizualizacji przestrzennej oraz zdolności artystycznych i planistycznych
 • zdolności tworzenia czegoś nowego kreatywności i innowacyjności
 • zaangażowania i kultury wysokiej jakości pracy
 • odpowiedzialności, operatywności i konsekwencji w działaniu
 • komunikatywności oraz zdolności personalnych i interpersonalnych
 • zdolności wywierania wpływu na ludzi
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie akademickim
 • umiejętności korzystania z technologii komputerowych pakietu Microsoft Office
 • prawa jazdy kat A,B,C,T oraz gotowości wyjazdów służbowych
 • częstych wyjazdów do pracy na terenie całego kraju
 • Zapewniamy:
 • pracę pełną wyzwań w młodym, ambitnym, nastawionym na sukces zespole
 • szeroki system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • przyjazną atmosferę w pracy, szacunek i troska o pracownika
 • motywujący system wynagradzania, adekwatny od kwalifikacji, umiejętności i kompetencji
 • kształtowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, awansu i możliwości realizacji celów życiowych
 • nagrody, premie uznaniowe, bonusy finansowe
 • pełny pakiet socjalny
 • Oferujemy: pracę na etat, umowę zlecenie, umowę o dzieło.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pocztą elektroniczną e-mail biuro@inter-fiolek,pl. Do przesyłanych dokumentów drogą elektroniczną prosimy o umieszczanie nastepującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.Podstawa prawna:pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1  Aplikacje umieszczane i zabezpieczane są w komputerowej bazie danych. Zapewniamy, że wszystkie przesyłane dokumenty są dokładnie analizowane. Sukcesywnie korzystamy z utworzonego zasobu. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko wybranymi kandydatami. Prosimy, aby w przesyłanych podaniach i Curriculum Vitae skoncentrować się na wymaganiach jakie stawiamy potencjalnym pracownikom, ponieważ celowo nie umieściliśmy w zakładce praca konkretnego stanowiska. Oceniamy i weryfikujemy pracowników pod kątem predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności.