Doradztwo

Świadczymy dla Państwa usługi doradcze w następujących zagadnieniach:

  1. Prezentacji i wyborze stylu projektu: Ogrody w stylach: japońskim ( Tsukiyama – ogrody na wzgórzach, Hiraniwa – płaskie ogrody, Karesansui – suche ogrody, Chaniwa – ogrody herbaciane, Zen), preriowym ( praire style ), angielskim ( krajobrazowym ), francuskim ( barokowym ), włoskim, holenderskim, chińskim, jordańskim, śródziemnomorskim, rustykalnym ( wiejskim ), modernistycznym ( nowoczesnym ), klasycznym, tradycyjnym, wodnym, skalnym ( alpinarium ), bylinowym, leśnym, tarasowym, parkowym, sadowniczym, winnym, działkowym, ogrody różane ( rozarium ), ogrody dendrologiczne ( arboretum ), ogrody zimowe, ogrody na dachach, oraz nasze nowości – ogrody dla alergików oraz ogrody bezobsługowe ( m. in. sztuczna trawa ). Analizy przyrodniczej z uwzględnieniem wzajemnych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w kontekście krajobrazu. Zagospodarowania przestrzeni prywatnych, ogrody przydomowe, ogrody przy budynkach usługowych. Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy budynkach instytucji publicznej ( place, skwery, obiekty rekreacyjno – sportowe, parki miejskie, place zabaw, tereny osiedli mieszkaniowych
  2. Analizy warunków klimatycznych i topograficznych Położenie nad poziomem morza, rzeżby terenu, kąta nachylenia zboczy, niwelacji i przygotowaniu podłoży, usytuowaniu ogrodu, pomiarach nasłonecznienia w lukasch Ix ( rośliny cienioznośne i światłolubne ), ilościach opadów atmosferycznych wykonywane deszczomierzem lub pluwiografem mm, cyrkulacjach i przepływach powietrza, temperaturach minimalnych, lokalizacji zastoisk mrozowych i polepszeniu warunków środowiskowych dla roślin.
  3. Analizy warunków glebowych Żyzności gleby, zawartości w glebie makro i mikroelementów, zaleceniach nawozowych, zasoleniu, suszy fizjologicznej, polepszeniu właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych na glebach zdegradowanych i zdewastowanych, odczynie gleby, wskaźniku stężenia jonów wodorowych do wodorotlenowych, skali pH, pojemności wodnej gleby i właściwościach hydrofizycznych, krzywej pF, poziomie wód gruntowych, stosunkach wodno – powietrznych w glebie i odwodnieniu.
  4. Przedstawieniu doboru pakietu propozycji roślinnych Inwentaryzacji terenu szaty roślinnej ( ogólnej i szczegółowej ). Wskazania listy rodzajów, gatunków i odmian roślin możliwych do wykorzystania w konkretnym ogrodzie ich optymalnej rozstawie i przeznaczeniu – drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy i krzewinki, byliny, pnącza, trawy, rośliny jednoroczne, dwuletnie, cebulowe, wodne, kseromorficzne i doniczkowe.

5. Przedstawieniu doboru palety materiałów dekorayjnych do wykorzystania Elementów małej architektury altany, trejaże, pergole, mostki, urządzenia rekreacyjne. Projekty elementów wodnych fontanny, zbiorniki,  baseny. Kamień drewno, metal i szkło.

6. Pielęgnacji ogrodów Zabiegach agrotechnicznych i pielęgnacyjnych obowiązujących w ogrodach. Zasadach i terminach ich wykonywania. Aeracji, wertikulacji i regenacji trawników. Cięciach prześwietlajacych, sanitarnych, odmładzających i formujących drzew i krzewów ozdobnych oraz bylin – terminach i technikach ich wykonania. Zaleceniach nawozowych wykonanych na podstawie analizy gleby; nawożeniu nawozami doglebowymi, dolistnymi, organicznymi, mineralnymi, wapniowymi i wieloskładnikowymi, właściwej ochronie chemicznej pestycydami, wskazaniach doboru herbicydów i odchwaszczaniu. Ekspertyzy w zakresie identyfikacji chorób i szkodników roślin. Diagnostyki chorób fizjologicznych. Pestycydy dzielimy na Fungicydy, Zoocydy i Herbicydy Fungicydy – chemiczne środki grzybobójcze używane w ochronie roślin do zwalczania chorób powodowanych przez grzyby i bakterie Zoocydy służą do zwalczania szkodników zwierzęcych , dzielą się na: Insektycydy – środki owadobójcze, Rodentycydy – środki gryzoniobójcze, Moluskocydy – środki nicieniobójcze, Larwicydy – środki larwobójcze, Aficydy – środki mszycobójcze, Akarycydy – środki roztoczobójcze, Owicydy – środki do niszczenia jaj owadów i roztoczy. Herbicydy – środki chemiczne do zwalczania chwastów i szkodliwych roślin.