Realizacja projektów

Zajmujemy się kompleksową realizacją założeń ogrodowych na podstawie własnych planów wykonawczych, które stanowią nasze opracowania jak również projektów i materiałów przedłożonych nam przez inwestora. Realizujemy urządzanie terenów zieleni przy:

 • rezydencjach
 • ogrodach przydomowych
 • osiedlach
 • terenach użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych.

W skład prac wchodzą:

 • inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem
 • rewaloryzacja ogrodowych i parkowych założeń historycznych
 • budowa ogrodów ( skwerów, zieleńców, skalniaków )
 • budowa ( parków, klombów, boisk )
 • niwelacja terenu
 • dobór i przygotowanie podłoży
 • zakładanie trawników z siewu i z rolki
 • nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
 • odnowa i wymiana nasadzeń roślinnych
 • odnowa i regeneracja murawy
 • rabaty kwiatowe i bylinowe
 • instalacje małej architektury ( altany, pergole, trejaże )
 • place zabaw dla dzieci, ogródków jordanowskich
 • meble ogrodowe