Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie i Instytucje

Tworzenie terenów zieleni tak , aby spełniały pozytywną role w kształtowaniu warunków życia nie jest zadaniem prostym. Przestrzenne rozdrobnienie powierzchni, duży udział terenów zabudowanych i pokrytych nawierzchniami nieprzepuszczalnymi oraz techniczne uzbrojenie terenu ogranicza trwałość biologiczną i aktywność układów glebowo – roślinnych. Dzisiejsze wielorodzinne bloki mieszkalne w niczym nie przypominają dawnych osiedli z tzw. wielkiej płyty. Nowoczesna architektura budynków w korelacji z funkcjonalną atrakcyjną zadbaną zielenią to cel do którego dążymy podnosząc estetykę otoczenia i komfort mieszkania. Zieleń w dzisiejszej Wspólnocie Mieszkaniowej poprawia nastrój, zwiększa poczucie wartości, poprawia koncentrację i wpływa na lepsze stosunki międzyludzkie w tworzeniu Wspólnoty. Każdą Wspólnotę Mieszkaniową cechuje odrębna specyfika. Wspólnie z Zarządem i Administracją opracowujemy szczegółowy zakres prac zapewniając tym samym stały nadzór nad obiektem. Przyjęta przez nas strategia zakłada zwielokrotnienie zadań zawartych w zakresie czynności celem uzyskania wyższego standardu usług  i w konsekwencji zadowolenia mieszkańców. W pomieszczeniach zaś zapewniamy podwyższony standard utrzymania czystości i estetyki. Utrzymanie czystości na wysokim poziomie eliminuje obecność drobnoustrojów chorobotwórczych. Sprzątanie to proces, który ma na celu utrzymanie pomieszczeń w czystości oraz uniknięcie gromadzenia się zanieczyszczeń mechanicznych ( kurz, substancje mechaniczne ) wraz z biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi. Dekontaminacja to proces niszczenia mikroorganizmów ( biologicznych czynników chorobotwórczych ) poprzez mycie i dezynfekcję. Mycie to efekt dekontaminacji usuwający zarówno zabrudzenia ( brud, kurz, substancje organiczne ) jak i biologiczne czynniki chorobotwórcze. Stosowane przez nas środki czystości są nowoczesnymi preparatami o wysokiej skuteczności działania niszczącymi wirusy, bakterie, grzyby ich przetrwalniki oraz roztocza i alergeny. Używane przez nas preparaty są przyjazne środowisku i w 100 % biodegradowalne o przyjaznym zapachu. Zapewniamy wykonywanie usług standardowych i specjalistycznych. Wykonujemy kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkaniowych. Dla naszych partnerów biznesowych zapewniamy pełną transparentność działań. Przyjęta przez nas strategia dąży do zapewnienia nadzoru nad obiektem przez stały kontakt z Zarządem Wspólnoty i Administracją.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów rozszerzyliśmy działalność o kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkaniowych. Każdą Wspólnotę Mieszkaniową cechuje odrębna specyfika. Wspólnie z Zarządem i Administracją opracowujemy szczegółowy zakres prac zapewniając tym samym stały nadzór nad obiektem. Przyjęta przez nas strategia zakłada zwielokrotnienie zadań celem uzyskania wyższego standardu usług i w konsekwencji zadowolenia mieszkańców.